Siste artikler

Endringer i internkontrollforskriften

Fra 1.juli 2017 er det gjort endringer i Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) § 1 ved at to nye strekpunkter er tatt inn: – Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet – Forebygging av uønskede...

les mer

Venator AS - Med kvalitet i fokus

Vi tilbyr rådgivertjenester innen brann, hms og fdvu samt det nettbaserte styringssystemet Vergo.

Risikovurdering

Hva er hensikten med en risikovurdering? Målsettingen med en risikovurdering er å redusere sjansen for skader eller sykdom på arbeidsplassen. Det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte arbeidstaker dersom det er elementer i arbeidsdagen som medfører høy risiko...

les mer

Internkontroll

Hva er internkontroll? Internkontroll er rett og slett en samling med systematiske tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider i henhold til gjeldende krav. Hvilke krav som gjelder for din virksomhet avhenger av hva din virksomhet driver med. Omfanget av arbeidet...

les mer

Hvem er pålagt å ha branndokumentasjon?

Hvem som skal ha branndokumentasjon fremkommer i forskrift om brannforebyggende tiltak og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Disse forskriftene går også under navnene forebyggendeforskriften og internkontrollforskriften. Kort...

les mer

Vanligste pålegg fra Arbeidstilsynet

Tall fra Arbeidstilsynet viser at det syndes mest mot det som gjelder absolutt alle. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er noe som kreves av alle virksomheter i Norge og like fullt er det dette det syndes mest mot.    I løpet av de over 15000 tilsynene i...

les mer

Nye forskrifter og økt tilsyn

I disse dager er nye forskrifter om egenberedskap i industri- og håndverksbedrifter ute på høring. De nye forskriftene skal etter planen tre i kraft 1. Januar 2012. De nye forskriftene vil erstatte tidligere forskrifter om egenbeskyttelse i industrien og NSO sine...

les mer