Endringer i personvernreglene i fra Mai 2018

I mai 2018 trer den nye felleseuropeiske personvernloven i kraft og den vil påvirke alle virksomheter i Norge.

Ledig stilling som HMS/SHA-rådgiver/ingeniør

Vi tilbyr faglig og sosial utvikling i et spennende fagnettverk hvor din primære arbeidsoppgave vil være som HMS/SHA-rådgiver med et faglig ansvar for utvikling av Venator AS sine tjenester innen fagområdet.

Startpakke

Har din virksomhet vurdert å digitalisere HMS-perm, Driftsperm eller kanskje Brannpermen? Kontakt Venator AS for mer informasjon om vår startpakke fra 590,- per måned.

Siste artikler

Brannstatistikk for 2017

Brannstatistikk for 2017

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert brannstatistikk for 2017. Statistikken viser bl.a. omfanget av arbeidsoppgavene for de som jobber i brann- og redningsvesenet. Kun 1 av 3 reelle oppdrag var knyttet til branner i 2017. I...

les mer
Seminar om arbeid i høyden

Seminar om arbeid i høyden

I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet en rekke tilsyn i bygg- og anleggsbransjen hvor sikring ved arbeid i høyden stod i fokus. Tilsynene viste at mange enten ikke kjenner til reglene for arbeid i høyden eller av en aller annen grunn har valgt å se bort i...

les mer

Venator AS - Med kvalitet i fokus

Vi tilbyr rådgivertjenester innen brann, hms og fdvu samt det nettbaserte styringssystemet Vergo.

Endringer i internkontrollforskriften

Fra 1.juli 2017 er det gjort endringer i Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) § 1 ved at to nye strekpunkter er tatt inn: – Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet – Forebygging av uønskede...

les mer
Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Personvern gjelder for alle, også når de er på jobb. Mange har arbeidsplasser hvor det benyttes ett eller flere kontrolltiltak. Det kan være bruk av overvåkingskamera, GPS-posisjonering av biler og personer samt ID-kort som viser når du kommer og går. Dette gjør at...

les mer
Risikovurdering

Risikovurdering

Hva er hensikten med en risikovurdering? Målsettingen med en risikovurdering er å redusere sjansen for skader eller sykdom på arbeidsplassen. Det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte arbeidstaker dersom det er elementer i arbeidsdagen som medfører høy risiko...

les mer