Endringer i personvernreglene i fra Mai 2018

I mai 2018 trer den nye felleseuropeiske personvernloven i kraft og den vil påvirke alle virksomheter i Norge.

Ledig stilling som HMS/SHA-rådgiver/ingeniør

Vi tilbyr faglig og sosial utvikling i et spennende fagnettverk hvor din primære arbeidsoppgave vil være som HMS/SHA-rådgiver med et faglig ansvar for utvikling av Venator AS sine tjenester innen fagområdet.

Startpakke

Har din virksomhet vurdert å digitalisere HMS-perm, Driftsperm eller kanskje Brannpermen? Kontakt Venator AS for mer informasjon om vår startpakke fra 590,- per måned.

Siste artikler

Brannstatistikk for 2017

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert brannstatistikk for 2017. Statistikken viser bl.a. omfanget av arbeidsoppgavene for de som jobber i brann- og redningsvesenet. Kun 1 av 3 reelle oppdrag var knyttet til branner i 2017. I...

les mer

Seminar om arbeid i høyden

I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet en rekke tilsyn i bygg- og anleggsbransjen hvor sikring ved arbeid i høyden stod i fokus. Tilsynene viste at mange enten ikke kjenner til reglene for arbeid i høyden eller av en aller annen grunn har valgt å se bort i...

les mer

Venator AS - Med kvalitet i fokus

Vi tilbyr rådgivertjenester innen brann, hms og fdvu samt det nettbaserte styringssystemet Vergo.

Endringer i internkontrollforskriften

Fra 1.juli 2017 er det gjort endringer i Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) § 1 ved at to nye strekpunkter er tatt inn: – Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet – Forebygging av uønskede...

les mer

Risikovurdering

Hva er hensikten med en risikovurdering? Målsettingen med en risikovurdering er å redusere sjansen for skader eller sykdom på arbeidsplassen. Det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte arbeidstaker dersom det er elementer i arbeidsdagen som medfører høy risiko...

les mer