Vanligste pålegg fra Arbeidstilsynet

Tall fra Arbeidstilsynet viser at det syndes mest mot det som gjelder absolutt alle. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er noe som kreves av alle virksomheter i Norge og like fullt er det dette det syndes mest mot.    I løpet av de over 15000 tilsynene i 2012 fikk 6 av 10 virksomheter reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

De mest brukte hjemlene i 2012:

forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten

– forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

– forskrift om tungt om ensformig arbeid

– forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen

Les mer om dette på Arbeidstilsynet sine sider.

Bygg- og anlegg er den bransjen med flest lovbrudd. Denne bransjen har da også hatt flest tilsyn. På plassene bak følger varehandel, industri og helse- og sosial.

Les mer hos byggfakta.no.