Komfyrbranner står for 43 prosent av brannvesenets utrykninger

Bilde av kjøkken utsatt for komfyrbrann

DSB publiserte nylig statistikk som viser at nesten halvparten av alle brannvesentes utrykninger til private hjem i 2016 skyldes komfyrbranner. Hele 1344 av 3138 branner i private hjem hadde sitt utgangspunkt i komfyren. Det er ikke mye som skal til før det går galt når komfyren er i bruk. Dette er også årsaken til at det i alle nye hjem er krav til komfyrvakt.

Statistikken viser også at de fleste branner med utgangspunkt i komfyren skjer på dagtid og da er det gjerne flest eldre mennesker som rammes. De fleste dødsfall skjer imidlertid om natten og da er det gjerne unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes.

Komfyrvaktkampanje

En komfyrvakt fungerer ved at det installeres en sensor og en strømbryter. Sensoren overvåker kokeplatene og vil varsle dersom den oppdager fare for brann. Dersom ingen reagerer på alarmen vil strømmen til komfyren kuttes.

Den 8. februar ble det arrangert en nasjonal komfyrvaktkampanje hvor over 200 brannvesen, feiervesen og el-tilsyn hadde aktiviteter over hele landet. Denne kampanjen er en del av en nasjonal satsing på brannforebyggende tiltak som strekker seg frem til 2020.

Les mer hos DSB

Les mer om komfyrvakt hos sikkerhverdag.no

Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Personvern gjelder for alle, også når de er på jobb. Mange har arbeidsplasser hvor det benyttes ett eller flere kontrolltiltak. Det kan være bruk av overvåkingskamera, GPS-posisjonering av biler og personer samt ID-kort som viser når du kommer og går. Dette gjør at det er en del spørsmål som man bør ta stilling til før denne typen kontrolltiltak etableres.

Arbeidstilsynet har derfor gitt ut en ny veileder som har til hensikt å gjøre det enklere å sikre at vilkårene for slike kontrolltiltak er til stede. Veilederen kan lastes ned herfra.

 

Grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen

Arbeidstilsynet trekker selv frem 5 grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen:

1. Innføring av kontrolltitlak skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte.

2. Ansatte skal være informert om at kontroll og overvåking finner sted. Dette inkluderer informasjon om hvordan kontroll og overvåking skjer samt hva informasjonen brukes til.

3. Arbeidsgiver skal vurdere om andre metoder kan fungere og skal hele tiden velge den minst inngripende løsningen.

4. Alle tiltak skal stemme overens med den aktiviteten som drives samt at de skal samsvare med de problemene som virksomheten ønsker å løse.

5. Alle kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.