Arbeidstilsynet varsler flere gebyrer for å redusere antall fallulykker i bygge- og anleggsbransjen

Bilde av anleggsarbeider i høyden

Tall i fra SSB og tall basert på Arbeidstilsynet sine egne kontroller viser at det skjer for mange ulykker knyttet til arbeid i høyden innen bygg og anlegg. For å redusere antallet ulykker vil Arbeidstilsynet gjennomføre en aksjon over hele landet i uke 22 og 23 med særskilt fokus på nettopp arbeid i høyden i bygge- og anleggsbransjen. I forkant av aksjonen varsler også tilsynet at de vil ilegge overtredelsesgebyrer i flere tilfeller enn det som har vært vanlig før.

I fjor fikk 500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen arbeid stanset i forbindelse med Arbeidstilsynet sine kontroller. Totalt 3500 virksomheter innen bygg og anlegg ble kontrollert.

Tallene i fra Arbeidstilsynet er dessverre ikke spesielt overraskende når vi i fra tidligere vet at Statistisk Sentralbyrå har statistikk som viser at 1150 arbeidstakere under 25 år blir skadet i arbeidslivet hvert år. 1 av 4 ulykker skjer innen bygg og anlegg og blant de vanligste ulykkene er fallulykker og ulykker hvor arbeidstaker blir truffet av fallende gjenstander. Arbeidstilsynet presenterte i den forbindelse en liste med 10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen.

I den kommende aksjonen vil inspektørene kontrollere om det er gjennomført risikovurdering for arbeid i høyden og om arbeidsområder som er høyere enn 2 meter er sikret med kollektive tiltak som f.eks. stillas og rekkverk. Stillas er sammen med stiger og adkomst til tak også områder som vil bli kontrollert.

Gebyrene for overtredelser vil variere men har en øvre grense på 15G eller ca. 1 400 000 kroner.

Kilde: Arbeidstilsynet.no