Ny veileder for Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga i Oktober 2017 ut en ny veileder for Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere.

Bilde av veilederens forside

Hvem gjelder veiledningen for?

Direktoratet sier selv at veiledningen gjelder for private og offentlige virksomheter som eier bygninger. Eierrollen omfatter borettslag, eierseksjonssameiere, profesjonelle eiere som leier ut eiendommer, profesjonelle eiere som bruker egne bygg og offentlige eiere (stat, fylker og kommuner).

Veiledningen kan også lastes ned som PDF her.

Endringer i Forskrift om utførelse av arbeid

Fra om med 1. januar 2018 er det gjort endringer i
«Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

Bilde av paragraf-tegnet

Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer
Kapittel 2. Stoffkartotek»

Endringen innebærer at Stoffkartoteket skal være elektronisk og/eller i papirutgave på arbeidsstedet. Kravet om både elektronisk og papirutgave er bortfalt.

I tillegg til Stoffkartoteket skal de aktuelle sikkerhetsdatablad og informasjonsblad være tilgjengelig på det enkelte arbeidssted.

Se forskriften

Seminar om arbeid i høyden

I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet en rekke tilsyn i bygg- og anleggsbransjen hvor sikring ved arbeid i høyden stod i fokus. Tilsynene viste at mange enten ikke kjenner til reglene for arbeid i høyden eller av en aller annen grunn har valgt å se bort i fra reglene. Fallulykker er blant de vanligste årsakene til alvorlige skader eller dødsfall i arbeidslivet så det er ikke unaturlig at dette vies stor oppmerksomhet hos Arbeidstilsynet.

Bilde av to som arbeider i høyden

Nå inviterer Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Entreprenørforeningen for bygg og anlegg til gratis seminar om arbeid i høyden. Seminaret tar sikte på erfaringsdeling og økt kunnskap om forebygging av fallulykker.

Seminaret holder i Auditoriet, Statens Park i Tønsberg, bygg D, 17. Januar 2018.

Påmelding innen 10. Januar til ellen.ovrum[at]arbeidstilsynet.no.

Program for seminaret finnes her.