Brannstatistikk for 2017

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert brannstatistikk for 2017. Statistikken viser bl.a. omfanget av arbeidsoppgavene for de som jobber i brann- og redningsvesenet. Kun 1 av 3 reelle oppdrag var knyttet til branner i 2017. I tillegg kommer en rekke unødige og falske alarmer. Hele 57 prosent av utrykningene var til unødige eller falske alarmer som gjerne skyldes tekniske feil eller feil bruk av utstyr.

Laveste antall omkomne siden 1979

25 personer omkom som følge av branner i 2017. Det er vesentlig lavere enn enn gjennomsnittet siden 1979 som ligger på 62 omkomne per år. Ikke overraskende er det eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige som er mest utsatt. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med den øvrige befolkningen. I tillegg kommer 472 personer med ble fysisk skadet som følge av brann i 2017.

Mange typer branner

Totalt rykket brann- og redningsvesenet ut til 8756 branner i fjor. Gjennomsnittlig innsatstid var mellom 10 og 11 minutter. Ser man nærmere på typen av branner så var 35 prosent bygningsbranner, 12 prosent skogbranner eller brann i kratt og gress, 13 prosent skorsteinsbranner, 113 prosent var brann i kjøretøy og brann i søkkelkasse/-container stod for ca. 9 prosent.

Kjøkkenet det vanligste arnestedet for boligbranner

Foto: Komfyrvaktkampanjen

Det vanligste arnestedet for bygningsbranner er uten tvil kjøkkenet. 58 prosent av alle boligbranner startet i kjøkkenet og i blokkleiligheter øker den andelen til 75 prosent. Det er med andre ord mange gode grunner til å sjekke at man har fungerende brannvarsling og brannslokking i rimelig nærhet til kjøkkenet. Et annet godt råd er å installere komfyrvakt. Det er et godt hjelpemiddel som kan forhindre at ditt hjem går tapt i en brann.

Sjansen for brann øker utover dagen etterhvert som folk står opp men det påpekes at branner skjer i et betydelig omfang hele døgnet. Det er ikke overraskende at brannfaren også øker i vintermånedene når man bruker mer oppvarming og folk er mer hjemme. Desember er den måneden med flest branner.

75 prosent av boligbranner i eneboliger eller boligblokker

Eneboliger stod for 40 prosent av boligbrannene mens boligblokker stod for 35 prosent. Det er en klar overrepresentasjon da ca. 17 prosent av befolkningen bor i boligblokker.

Det ble også meldt inn 662 branner i særskilte brannobjekt. Det representerer en økning på ca. 10 prosent i fra 2016.

 

Du kan lese mer om statistikken her.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)