Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Personvern gjelder for alle, også når de er på jobb. Mange har arbeidsplasser hvor det benyttes ett eller flere kontrolltiltak. Det kan være bruk av overvåkingskamera, GPS-posisjonering av biler og personer samt ID-kort som viser når du kommer og går. Dette gjør at det er en del spørsmål som man bør ta stilling til før denne typen kontrolltiltak etableres.

Arbeidstilsynet har derfor gitt ut en ny veileder som har til hensikt å gjøre det enklere å sikre at vilkårene for slike kontrolltiltak er til stede. Veilederen kan lastes ned herfra.

 

Grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen

Arbeidstilsynet trekker selv frem 5 grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen:

1. Innføring av kontrolltitlak skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte.

2. Ansatte skal være informert om at kontroll og overvåking finner sted. Dette inkluderer informasjon om hvordan kontroll og overvåking skjer samt hva informasjonen brukes til.

3. Arbeidsgiver skal vurdere om andre metoder kan fungere og skal hele tiden velge den minst inngripende løsningen.

4. Alle tiltak skal stemme overens med den aktiviteten som drives samt at de skal samsvare med de problemene som virksomheten ønsker å løse.

5. Alle kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.