I disse dager er nye forskrifter om egenberedskap i industri- og håndverksbedrifter ute på høring. De nye forskriftene skal etter planen tre i kraft 1. Januar 2012. De nye forskriftene vil erstatte tidligere forskrifter om egenbeskyttelse i industrien og NSO sine retningslinjer for industrivernet.

Les mer om de nye forskriftene for industri- og håndverksbedrifter

Tilsynsmyndighetene med felles risikoaksjon
29. august til 15. september gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles risikoaksjon. Mer enn 300 inspektører over hele landet skal kontrollere hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet.  Les mer om risikoaksjonen