Prinsippene i en moderne HMS-ledelse består av prosesser som i større og større grad anerkjennes som en del av de sentrale styringsprinsippene. At resultater og kvalitet påvirkes av HMS-arbeidet bør i dag være en kjensgjerning. Det bør ikke være en overraskelse hver gang en skade eller uønsket hendelse inntreffer.

Begrepet Total kvalitet (TQM) er ment å vise at disse faktorene spiller inn på hverandre.

Hvordan kan man definere hva som er Total kvalitet?

En definisjon på Total kvalitet kan være:

Å levere varer og tjenester overfor kunder:

  • til riktig tid
  • til riktig pris

Å levere varer og tjenester med de egenskaper som dekker kundens opplevde behov, på en slik måte at ansatte, kunder og tredjepart:

  • ikke påføres helsemessige belastninger
  • ikke påføres skader
  • får minimalt forbruk av ikke fornybare ressurser
  • får utelukket varige belastninger på det ytre miljøet

Hvis du vil vite mer om hva vi legger i begrepet Total kvalitet (TQM), ta kontakt med oss på telefon 23 00 86 60.