Bilde av kjøkken utsatt for komfyrbrann

DSB publiserte nylig statistikk som viser at nesten halvparten av alle brannvesentes utrykninger til private hjem i 2016 skyldes komfyrbranner. Hele 1344 av 3138 branner i private hjem hadde sitt utgangspunkt i komfyren. Det er ikke mye som skal til før det går galt når komfyren er i bruk. Dette er også årsaken til at det i alle nye hjem er krav til komfyrvakt.

Statistikken viser også at de fleste branner med utgangspunkt i komfyren skjer på dagtid og da er det gjerne flest eldre mennesker som rammes. De fleste dødsfall skjer imidlertid om natten og da er det gjerne unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes.

Komfyrvaktkampanje

En komfyrvakt fungerer ved at det installeres en sensor og en strømbryter. Sensoren overvåker kokeplatene og vil varsle dersom den oppdager fare for brann. Dersom ingen reagerer på alarmen vil strømmen til komfyren kuttes.

Den 8. februar ble det arrangert en nasjonal komfyrvaktkampanje hvor over 200 brannvesen, feiervesen og el-tilsyn hadde aktiviteter over hele landet. Denne kampanjen er en del av en nasjonal satsing på brannforebyggende tiltak som strekker seg frem til 2020.

Les mer hos DSB

Les mer om komfyrvakt hos sikkerhverdag.no