Nettsiden eies av Venator AS. Vi er et rådgivningsselskap som tilbyr våre tjenester innen fagene brann, HMS og FDVU. Våre rådgivere har lang erfaring innen sine fagområder. Vi tilbyr også et nettbasert styringssystem som forenkler det daglige arbeidet med dokumentering av internkontrollen.

På denne nettsiden publiserer vi ulike artikler og nyheter som berører de nevnte fagområdene. Dersom du ønsker å se nærmere på våre produkter kan du besøke oss på vår hjemmeside.

Adresse: Møllergata 39, 0179 Oslo

Telefon: 23 00 86 60

Kontaktperson: Tor-Børre Meyer

Venator AS