Endringer i internkontrollforskriften

av | jun 27, 2017 | Siste artikler

Fra 1.juli 2017 er det gjort endringer i Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) § 1 ved at to nye strekpunkter er tatt inn:

– Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
– Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

Formålet med endringene er å synliggjøre arbeidsgivers ansvar for å forebygge tilsiktede uønskede hendelser som terror o. l. gjennom det systematiske HMS-arbeidet.

Kontakt oss gjerne på firmapost@venator.no for ytterligere informasjon eller bistand.