Tall fra Arbeidstilsynet viser at det syndes mest mot det som gjelder absolutt alle. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er noe som kreves av alle virksomheter i Norge og like fullt er det dette det syndes mest mot.    I løpet av de over 15000 tilsynene i 2012 fikk 6 av 10 virksomheter reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

De mest brukte hjemlene i 2012:

forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten

– forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

– forskrift om tungt om ensformig arbeid

– forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen

Les mer om dette på Arbeidstilsynet sine sider.

Bygg- og anlegg er den bransjen med flest lovbrudd. Denne bransjen har da også hatt flest tilsyn. På plassene bak følger varehandel, industri og helse- og sosial.

Les mer hos byggfakta.no.