Ny veileder for Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere

av

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga i Oktober 2017 ut en ny veileder for Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere.

Bilde av veilederens forside

Hvem gjelder veiledningen for?

Direktoratet sier selv at veiledningen gjelder for private og offentlige virksomheter som eier bygninger. Eierrollen omfatter borettslag, eierseksjonssameiere, profesjonelle eiere som leier ut eiendommer, profesjonelle eiere som bruker egne bygg og offentlige eiere (stat, fylker og kommuner).

Veiledningen kan også lastes ned som PDF her.